فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 15
محتوا : 64
پیوندها : 2
بازدیدهای محتوا : 224494
 30 مهمان حاضر
 
جهانی - مهدی چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۰۳:۱۷

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام : مهدي

نام‌ خانوادگى:  جهاني ثاني

تاریخ تولد :1330

محل تولد : سبزوار

گروه آموزشى : جغرافيا

مرتبه علمى : استاديار

تخصص اصلى : برنامه ريزي روستائي

آشنایى با زبانهاى خارجى :زبان انگليسي

تحصیلات

رشته/گرایش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

جغرافياي انساني

تهران

ايران

كارشناسى ارشد

جغرافياي اقتصادي

تهران

ايران

دكترى

جغرافياي روستائي

تهران

ايران

2.فعالیتهای پژوهشی

عنوان

نوع فعالیت

ارائه شده در

سال ارائه

سمت

بحثي در جغرافياي نو, جغرافياي علمي

مقاله

فصلنامه تحقيقات جغرافيائي

1374

نويسنده

برنامه ريزي روستائي در ايران

مقاله

فصلنامه تحقيقات جغرافيائي

1375

نويسنده

راهكارهاي افزايش بهره وري موقوفات

مقاله

مجله شكوه

1379

نويسنده

ملاحظات ژئوپلتيكي در چگونگي تقسيم استان خراسان

مقاله

مجموعه مقالات دانشگاه تربيت معلم سبزوار

1376

نويسنده

سبزوار دارالملك ولايت بيهق

مقاله

مجله علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تابستان 1381

نويسنده

رؤياي توسعه

مقاله

مجله علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

پائيز 1381

نويسنده

فلسفه علم و جغرافيا

مقاله

مجله علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

زمستان 1381

نويسنده

علل افزايش جمعيت شهري در مقياس ناحيه اي

مقاله

فصلنامه جمعيت

زمستان 1381

نويسنده

مدل ها و روش هاي برنامه ريزي روستائي

مقاله

مجله علوم انساني

بهار 1382

نويسنده

تحول فلسفه علم و پارادايمهاي جغرافيايي

مقاله

مجله علوم انساني

تابستان 1382

نويسنده

جايگاه جغرافيا در ساماندهي فضا و عدالت اجتماعي

مقاله

مجله علوم انساني

پائيز 1382

نويسنده

هزاره سوم و ضرورت نگاهي دوباره به پديده وقف

مقاله

مجله پيام واحد مشهد

پائيز 1384

نويسنده

اهميت مديريت ريسك سيلاب در برنامه ريزي روستائي

مقاله

مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي

پائيز 1384

نويسنده

موقعيت خزر در نظام نوين جهاني

مقاله

علوم جغرافيائي دانشگاه آزاد اسلامي

بهار 1385

نويسنده

نقش جاذبه اي طبيعي در تحول مسكن روستائي

مقاله

مجله علوم جغرافيائي

بهار 1386

نويسنده

عوامل موثر بر مهاجرت روستائي

مقاله

مجله علوم جغرافيائي

پائيز 1386

نويسنده

مهاجرت هاي روستائي در خراسان

طرح پژوهشي

معاونت پژوهشي واحد مشهد

1378

مجري

بررسي وضعيت سكونتگاه هاي روستائي تجميع شده

طرح پژوهشي

معاونت پژوهشي واحد مشهد

1382

مجري

ساماندهي حاشيه نشيني در مشهد (بخش جغرافيا)

طرح پژوهشي

مسكن و شهرسازي

1381

مجري

ساماندهي حاشيه نشيني در نه دره مشهد

طرح پژوهشي

مسكن و شهرسازي

1385

مجري

اطلس قومي و ساختار جمعيتي استان خراسان

طرح پژوهشي

استانداري خراسان

1377

مشاور

جغرافياي شهرستان قائنات

كتاب

مركز خراسان شناسي

1380

ويراستار علمي

جغرافياي شهرستان چناران

كتاب

جام آپادانا

1381

ويراستار علمي

مقدمه اي بر اقتصاد روستائي

كتاب

به نشر

1386

ويراستار علمي

 

4.خدمات به انجمنهاى علمى یا نشریات

نام انجمن علمى یانشریه

سمت

تاریخ

از

تا

مجله علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

سردبير

1381

1389

مجله علوم جغرافيائي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

سردبير

1386

تاكنون

5. سوابق تدریس(عنوان دروس تدریس شده)

مباني جغرافياي روستائي– دوره كارشناسي

جغرافياي روستائي ايران- دوره كارشناسي

جغرافياي جمعيت ايران – دوره كارشناسي

روشهاي تحليل جمعيت– دوره كارشناسي

برنامه ريزي روستائي ايران– دوره كارشناسي

كارگاه برنامه ريزي روستائي– دوره كارشناسي

روش شناسي تحقيق- دوره كارشناسي ارشد

برنامه ريزي ناحيه اي- دوره كارشناسي ارشد

تحليل جغرافياي ناحيه اي در ايران- دوره كارشناسي ارشد

برنامه ريزي روستائي در ايران- دوره كارشناسي ارشد

جغرافياي اقتصادي روستائي در ايران- دوره كارشناسي ارشد

كاربرد آمار در جغرافيا- دوره كارشناسي ارشد

تكنيك هاي تحقيق- دوره كارشناسي ارشد

برنامه ريزي كالبدي- دوره كارشناسي ارشد

نظريه ها و روشهاي برنامه ريزي روستائي- دوره كارشناسي ارشد

6. مسئولیتهاى اجرایى و پستهاى مدیریت

شرح

محل

تاریخ

از

تا

مدير پژوهشي بخش جغرافيا و شهرشناسي

مركز خراسان شناسي

1378

1380

عضو شوراي پژوهشي مركز خراسان شناسي

مركز خراسان شناسي

1377

1380

عضو شوراي پژوهشي سازمان ايرانگردي و جهانگردي

سازمان ايرانگردي و جهانگردي

1378

1381

عضو شوراي پژوهشي وقف خراسان

 

1378

1380

مديركل پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

1380

1382

رئيس كاگزيني هيئت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

1382

1384

7. پست الكترونیكى :

@mshdiau.ac.ir0071jahani

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

8. آدرس محل كار :

قاسم آباد شاهد مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گروه جغرافیا طبقه 4 تلفن: 6613449 داخلي 190

 

 

 
 

تصاوير گروه

dsc00606.jpg