فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 15
محتوا : 64
پیوندها : 2
بازدیدهای محتوا : 226683
 4 مهمان حاضر
 
عليزاده - كتايون چاپ نامه الکترونیک
جمعه ۰۳ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۵۷

خانم دكتر عليزاده 

 

نام: کتایون 

  نام خانوادگی: علیزاده

 

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی جغرافیای انسانی، 1367، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد                       
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای ،1373، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی      

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 1379، دانشگاه آزاد اسلامي ، والحد علوم و تحقيقات تهران

     Applied Digital Geography and GIS, Ryerson University, Toronto, Canada, 2006

 

سوابق آموزشی:

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ( گروه هاي جغرافیا و شهرسازی) ، دانشگاه پیام نور( گروه جغرافیا) ،فردوسی مشهد( گروه شهرسازی)، وزارت ارشاد اسلامی ( مرکز جهانگردی استان خراسان) 

 

سوابق پژوهشی:

1- مطالعات جغرافیای انسانی در پروژه امکان سنجی توسعه فضایی کشور ونزوئلا، به سفارش سازمان نقشه برداری کشور، زمستان 1386 (این گزارش مورد تایید داوران بین المللی از کشور سوئیس قرار گرفت).                          

2-Researcher, MCRI project, School of Social Science, York University, Toronto, Canada,

Aug. 2004- Feb, 2005    

3- عضو کمیته راهبردی طرح جامع جهانگردی کشور-استان خراسان                                              (1380-1378)

4-عضو انجمن حفاظت از میراث فرهنگی شهرستان مشهد                                                            (1381-1379)

5-عضو پژوهشی گروه جغرافیا- مرکز خراسان شناسی آستان قدس رضوی                                         (1380-1376)        

6 -سرپرست پروژه های مطالعاتی متعدد

7- تالیف و ترجمه چندین مقاله و کتاب

کتاب ها:

کاربردهای اجتماعی- اقتصادی علم اطلاعات جغرافیایی ،دیوید کیدنر،گری هیگز و شان وایت، دفتر تحقیقات نیروی انتظامی ، مشهد ،1388

کتاب GIS و نقشه های جرم خیزی، استفن چینی و همکاران، دفتر تحقیقات نیروی انتظامی ، مشهد ، در دست چاپ

 

مقالات:

- کاربرد GIS در پیش بینی نقاط کانونی وقوع جرم، فصل نامه نظم و امنیت ثامن، دفتر تحقيقات و مطالعات كاربردي فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي ، سال دوم، شماره هشتم، بهار 1389

-کاربرد  GIS در مدیریت پیشگیری از جرم، فصلنامه نظم و امنیت ثامن، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1388

-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی متحرک (Mobile GIS) در مدیریت بحران- مجله علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-شماره نخست- بهار 1385

-کمر بندهای سبز شهری- مجله علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-شماره دوم- تابستان 1385

-پراکندگی سکونتگاههای اقلیت های قومی نژادی در شهر های بزرگ کانادا-مجله علوم انسانی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  شماره 7 –سال1383

-اثرات حضور گردشگران بر پایداری زیست محیطی- مجله پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران (علمی- پژوهشی)  شماره44 بهار 1382

-جغرافیای ترس-مجله علوم انسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد-شماره 1  تابستان 1381

-کارتیبا : به سوی توسعه پایدار شهری – مجله علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی-شماره2  پاییز 1381

-بررسی روابط مکانی- فضایی مادر شهرهای منطقه ای و مراکز جمعیتی پیرامون آنها  مجله علوم زمین نشریه دانشکده علوم زمین- دانشگاه شهید بهشتی (علمی- پژوهشی)– بهار و تابستان  1380 ،شماره های4 و 5

-پکن: چشم اندازی بر محیط- حفاظت و توسعه –فصلنامه پژوهشی مدیریت شهری شماره3    سال1379

-آهنگ زندگی- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی (علمی- پژوهشی)- شماره های پیاپی 58و 59    سال 1379

-الگویی برای توسعه پایدار: مادر شهر مانیل - مجله رشد آموزش جغرافیا سال شانزدهم شماره پنجاه و هفت

-خانه های کاشان-نشریه بین المللی مسافران-شماره 2   –تابستان 1378

-خلاصه یافته های مطالعات وضعیت زنان روستایی در حوضه های کال شور و کویر نمک فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،(علمی- پژوهشی)  شماره 3     پاییز  1376

 

کنفرانسها:

-“The Role of Historic- Religious Monuments in the Future Economy of Mashhad”, The Annual conference of Canadian Association of Geographers, Calgary, Alberta, Canada, MAY 2011

- “Non- Governmental Funding Systems Established and Managed By Women Community Members”, (Case study: Mashhad, Iran), The Second Conference of Visions and Challenges for a Women Friendly City, Seoul, South Korea,Nov,2009

-“Dynamic Cities Need Women”, The 9th World Congress of Metropolises, Sydney, Australia, Nov. 2008

-Demographic and Economic Changes within a Functional Metropolitan Area, (Case Study: Mashhad Metropolitan area), 55th Annual General Meeting of the Canadian Association of Geographers, University in Thunder Bay, Ontario, Canada, May 29th to June 2nd, 2006, Lake head

-“Position of Middle Size Cities in  Spatial Hierarchy and National Development”, ( Case Study: North East of Iran), The Paradoxes of Citizenship: Environments, Exclusion, Equity”, University of Western Ontario, London Ontario, June , 2005, Canada.

-“The Role of Metropolises in Regional Sustainable Development” The 30th Congress of the International Geographical Union, Glasgow, Scotland, U.K.  Aug. 2004

-بررسی جنبه های اجتماعی آسیب ها و مزایای گردشگری در روستا، ( مقاله ممتاز)،همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت گردشگری ،تهران 1390

- تاثیر شرائط اقتصادی بر امنیت غذایی مناطق روستایی، مورد دهستان پائین ولایت از بخش رضویه شهرستان مشهد، کنفرانس توسعه روستایی، همدان 1390

- عوامل مؤثر برپيشگيري ازمهاجرت روستائيان به شهرها وتخليه روستا ها با تأکيد بر جنبه های اقتصادی نمونه موردي: بررسی عملکرد شرکت سهامي زراعي نيل شهر تربت جام، کنفرانس ملی مهاجرت ، نظم و امنیت، مشهد، 1389

 

-نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی کانونهای شهری-کنفرانس گردشگری محور توسعه پایدار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر با همکاری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان1385

-اثرات جهانگردی بر محیط زیست در شهرهای طر قبه و شاندیز- کنفرانس شهر سالم –محیط زیست سالم - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور – اسفند 1380

-مشکلات شهرهای میانی در نظام شهری کشور-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر-آبان 1379

-نقش زن روستائی در امر توسعه کشاورزی استان خراسان- همایش اسفراین و توانمندیهای توسعه – دانشگاه پیام نور 1376

-نقش دانش بومی زنان روستایی درتوسعه فعالیت های کشاورزی در حوضه کال شور و کویر نمک در جنوب استان خراسان-  گردهمایی زنان-مشارکت و کشاورزی 1400   –معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی  وزارت کشاورزی شهریور 1377 – تهران

-قابلیتها و تنگناهای مسلمانان در کشورهای امریکای شمالی- دومین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام- تهران – شهریور

 

دوره های آموزشی

-          Certificate for completing the training program on, “Management of Urban Sprawl and Unofficial Settlement, Mashhad, Iran, Sept, 2010

-          Certificate for completing the training program on, “Gender Budgeting”, Seoul, South Korea, October 2009

-          Local Sustainable Development Metropolis Training Center, Middle East Branch, Mashhad, Iran, May 2009

-          دوره" تعلیم و تربیت" در اسلام، طرح ضیافت اندیشه استادان، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، تابستان 1390

-          دوره" علم ودین" ، طرح ضیافت اندیشه استادان، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، تابستان 1390

-          دوره " آشنایی با اصول وفن ترجمه" ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، تابستان 1388

-          دوره" آشنایی با کتابخانه دیجیتال" دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، تابستان 1388

-          دوره " روش تحقیق در علوم انسانی" ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، تابستان 1386

 

 
 

تصاوير گروه

dsc00606.jpg