فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 10
محتوا : 64
پیوندها : 2
بازدیدهای محتوا : 212657
 15 مهمان حاضر
 
تابلو اعلانات
elanat.png
فیلتر عنوان 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 دروس مورد نيازدانشجويان كارشناسي87وقبل 2278
2 فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در خراسان رضوي 3070
3 در خصوص مقالات مستخرج از پايان‌نامه‌ها 2372
4 عناوين مصوب پايان‌نامه‌هاي دانشجويان كارشناسي ارشد 2537
5 آيين نامه پذيرش بدون آزمون دكتراي تخصصي 2155
6 موضوعات پايان نامه‌هاي انجام شده گروه جغرافيا 3439
7 يادواره تصويري فرزندان ممتاز اساتيد سال89 2658
8 كميسيون موارد خاص و شوراي آموزشي دانشگاه 1639
9 تقويم آموزشى 1969
10 تلفنهاي داخلي مجتمع علوم انساني 2138
11 اينترنت دانشجويان ارشد 3774
12 مهلت نامه پديرش مقاله دانشجويان كارشناسي ارشد 2166
13 عضويت اساتيد محترم در بانك اطلاعات پژوهشگران، نخبگان 2452
14 عضويت در بانك اطلاعات فارغ‌التحصيلان 2335
15 دانشجويان حائز رتبه‌ در جشنواره‌ها والمپيادهاي علمي 2202
16 دعاي فرج 1361
17 قابل توجه دانشجويان در حال فراغت از تحصيل 2524
18 دريافت آرايش ترمي از انتشارات دانشجويي 2688
19 مراحل صدور گواهى اشتغال به تحصيل اينترنتي 5313
20 دوره دكتراي جغرافيا 6291
21 نمره پايان‌نامه 3931
22 دريافت نامه‌هاي اداري از دفترگروه 3598
 
 

تصاوير گروه

h.jpg