فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 15
محتوا : 64
پیوندها : 2
بازدیدهای محتوا : 226697
 24 مهمان حاضر
 
نمره پايان‌نامه چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۴۵

نمره پايان‌نامه

طبق بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه تعيين نمره پايان نامه‌هايي كه از تاريخ 1/11/87 به بعد دفاع مي‌شود به شرح ذيل خواهد بود:

 

1-      جلسه دفاع پايان‌نامه حداكثر 18 نمره خواهد داشت.

2-      دو نمره باقي‌مانده با توجه به مقاله‌هاي دانشجويان به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:

 

   الف: مقاله تايپي ارائه شده از پايان‌نامه كه به تأييد اساتيد راهنما و مشاور و كميته‌تحصيلات‌تكميلي‌گروه برسد حداكثر يك نمره.

      ب:   پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات ISI و يا داراي رتبه نيز حداكثر يك نمره.

      ج:   ارائه مقاله در همايش و يا كنفرانس‌هاي معتبر نيم نمره.

 

 
 

تصاوير گروه

s (1).jpg